Áreas

- Alcalde: Andrés Montesinos Rodríguez

- 1ª Tenente de Alcalde: María Carmen Conde Lorenzo, responsable das áreas de Medio Rural, Sanidade e Medio Ambiente.

- 2º Tenente de Alcalde: Iván Vázquez Gómez, responsable de Transportes, Feiras, Hostalería e Comercio.

- 3º Tenente de Alcalde: Marcos Martínez Fernández, responsable de Cultura, Deportes e Turismo.

.