BANDO INFORMATIVO
INFORMACION SOBRE MATERIAL DE PROTECCIÓN (EPIs)
(Terceira comunicación)


O Alcalde do Concello de Viana do Bolo informa sobre o material de protección:

PRIMEIRO. Recibiuse o seguinte material:
Martes 7 de abril.- Enviado dende a Xunta de Galicia ao Concello por mensaxeiro o seguinte material:
-Máscaras cirúrxicas. 200 unidades
-Luvas de nitrilo: 4 caixas
-Xel hidroalcohólico ( bote de 500 ml). 3 unidades
-Lixivia. 5 litros
-Traxes antisalpicaduras. 5 unidades

SEGUNDO. Foi cedido o seguinte material:

Mércores 8 de abril.- Foi cedido a todos os negocios que están abertos en Viana do Bolo, por ser negocios que teñen actividades esenciais como poden ser farmacias, supermercados, panadarías, estanco... o seguinte material:
-Máscaras cirúrxicas 5 unidades/establecemento
-Luvas de plástico de un so uso. 5 pares/establecemento

Mércores 8 de abril.- Foi cedido a Alpixendra Servizos Rurais, SL (concesionaria do Servizo de Axuda no Fogar) o seguinte material:
-Máscaras cirúrxicas. 100 unidades
-Xel hidroalcohólico (500 ml). 2 unidades.
-Batas protectoras (un so uso). 20 unidades.
-Luvas de plástico de un so uso. 1 caixa.

 

O que se fai público para o xeral coñecemento en Viana do Bolo a 8 de abril do 2020.

Descargas