De conformidade co establecido no artigo 13.2 da Lei Orgánica 5/1995 do Tribunal do Xurado, e próximo o sorteo para a selección de candidatos a xurados, ponse en coñecemento de todos os electores que as listas do Censo electoral quedan expostas ó público nas Oficinas Municipais, por prazo de 7 días, comprendidos entre o 19 e o 27 de setembro de 2018, ámbolos dous incluídos.

Descargas