Pola presente dase publicidade á Resolución de aspirantes admitidos e excluídos no procedemento de selección de varias prazas de persoal laboral, ao abeiro do Programa Provincial de Cooperación cos Concellos e a Entidade local menor de Berán en materia de Empregabilidade 2020.
 
O prazo de subsanación de solicitudes é de 2 días hábiles, a contar a partires de hoxe, 16 de xuño.

 A composición do Tribunal da Selección é a que se detalla a continuación:

  • Presidenta: Clara Ortega Fernández – Secretaria-Interventora da Corporación.
  • Secretaria: Mª Asunción Ávila García – Auxiliar Administrativa
  • Vogal: María Dolores Barba Seoane – Axente de Desenvolvemento Local.
  • Vogal: Bernardino Rodríguez Fernández – Condutor.

 

 

Descargas