Pola presente dase publicidade á convocatoria e selección de 4 Peóns Forestais para a realización de actuacións dentro do Servizo Municipal para Tarefas de Biomasa e outras de Valorización Forestal.
 
O prazo de presentación de instancias estará aberto os días 25 e 26 de xuño.

Descargas