BANDO INFORMATIVO
RECOLLIDA DE PLÁSTICOS GANDEIROS.


Dende o Concello de Viana do Bolo infórmase a veciñanza que estase a organizar unha Campaña de Recollida de Plásticos Gandeiros, que comezará a desenvolverse no primeiro trimestre do vindeiro ano 2021.


Pregamos que non se proceda o depósito dos plásticos gandeiros nos contenedores do servizo de recollida de Residuos Sólidos Urbáns (RSU), senón que estos residuos sexan debidamente almacenados nas respectivas instalacións para a súa posterior recollida polos Servizos Municipais.


O que se fai público para xeral coñecemento, en Viana do Bolo, a 16 de decembro de 2020.

Descargas