BANDO INFORMATIVO


En relación á situación actual da crise sanitaria polo COVID-19 no Concello de Viana do Bolo, esta Alcaldía desexa informar á veciñanza que o Servizo Galego de Saúde vén os datos actualizados no número de contaxios, rexistrándose un total de 6 positivos.


Lembrar igualmente a necesidade de manter e respectar as medidas de protección habituais: emprego de máscara, lavado frecuente de mans e distancia de seguridade; así como limitar ao máximo as reunións fora do grupo de convivencia.


O que se fai público para xeral coñecemento, en Viana do Bolo a 5 de febreiro de 2021.

Descargas