Debido á omisión na lista provisional de persoas admitidas e excluídas dunha das candidatas ao posto de Auxiliar Administrativo, publícase nova relación provisional de admitidos e excluídos para devandita praza, e concédese un novo prazo de dous días hábiles para a presentación de alegacións, ratificándose no resto a Resolución núm.218/2021 de data 10/05/2021.

Descargas