AVISO


Esta Alcaldía recórdalle aos veciños e visitantes o cumprimento da normativa do estacionamento sobre a prohibición de aparcar nas seguintes rúas e horarios marcados nas sinais informativas.

1.- Praza Maior
2.- R/ Mazairas
3.- R/ Ceferino Armesto
4.- R/ María Pita no seu primeiro tramo ata enlazar co cruce da Rúa Travesía ( Estrada OU-533 A Gudiña-A Rúa)


A limitación horaria:

a) No período Xeral, desde as 14 horas até as 00 horas do sábado; así como os domingos e días festivos, todo o día.
b) No período Estival, desde as 18 horas ás 00 horas, así como das 00 horas ás 08 horas, de todos os días da semana. (horario pendente de modificación)

Descargas