O CONCELLO INFORMA QUE SE VÉN DE RECIBIR UNHA SUBVENCIÓN A PROXECTOS DE  MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A PARCELAS AGRÍCOLAS QUE COMPRENDE DÚAS ANUALIDADES, 2020 E 2021, ESTA AXUDA ESTÁ COFINANCIADA POLO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL, NO MARCO DA MEDIDA 4.3 DO PDR DE GALICIA 2014-2020.