III PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES

Publicado no Boletín Oficial da Provincia,  o Anuncio de aprobación inicial do "Plan municipal de  de igualdade de oportunidades  entre mulleres e homes do Concello de Viana do Bolo, exponse ao público por un prazo de 20 días, a efectos de exame e reclamacións.

Descargas