POSTA EN MARCHA DO SERVIZO DE ATENCIÓN TEMPERÁ

Este mes de xuño, está en marcha o servizo de ATENCIÓN TEMPERÁ, que conta con unha PSICÓLOGA, unha EDUCADORA SOCIAL e unha LOGOPEDA, para atender a nenos e nenas de 0  a 6 anos e as súas familias.-

Descargas