A todas as persoas que poidan estar interesadas, infórmase da publicación do Edicto do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, sobre a convocatoria  para a selección de Xuíz/a de Paz substituto/a.
 
O prazo de presentación no lugar indicado, empezará a contar dende a súa  de publicación no BOP de Ourense (aínda pendente) e que se publicará nesta mesma  páxina

Descargas