CONCESIÓN SUBVENCIÓN A CONCELLOS PARA A REALIZACIÓN DE ACCIÓNS DE PROMOCIÓN DE PRODUTOS OURENSÁNS, DO INORDE AO ABEIRO DA CONVOCATORIA DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A CONCELLOS PARA A REALIZACIÓN DE ACCIÓNS DE PROMOCIÓN DE PRODUTOS OURENSÁNS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2021, DO INORDE, CONCÉDESE A ESTE CONCELLO UNHA SUBVENCIÓN POR UN IMPORTE DE 724,40€. PUBLICADA NO BOP NÚM. 84, DO 15/04/2021, NO QUE SE FAI PÚBLICA QUE A PROPOSTA PROVISIONAL SE CONVERTE EN DEFINITIVA.

Descargas