Selección de Persoal Laboral Temporal mediante o sistema de Concurso de Méritos para a contratación dun/dunha Axente Dinamizador/a do territorio con enfoque de xénero. 

A contratación farase ao abeiro da subvención concedida pola Secretaría Xeral da Igualdade, en base á Resolución do 2 de marzo de 2021, - D.O.G. nº49 Venres, 12 de marzo de 2021, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, para o ano 2021

 A continuación podes consultar:

-  Resolución de Alcaldía de Aprobación das Bases para a contratación de Dinamizador/a con enfoque de xénero

-  Anexo I- Modelo de Instancia

-  Anexo II- Declaración de Incompatibilidades 

-  Anexo III- Documentos ós efectos da súa valoración na fase de méritos

 

 

Descargas