RESOLUCIÓN APROBACIÓN LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS EXCLUIDOS/AS E NOMEAMENTO DO TRIBUNAL DO PROCEDEMENTO PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE NOMEAMENTO DE PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO DA CATEGORÍA DE ADMINISTRATIVO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL (SUBGRUPO C1

RESOLUCIÓN APROBACIÓN LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS EXCLUIDOS/AS E NOMEAMENTO DO TRIBUNAL DO PROCEDEMENTO PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE NOMEAMENTO DE PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO DA CATEGORÍA DE ADMINISTRATIVO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL (SUBGRUPO C1) AO SERVIZO DO CONCELLO DE VIANA DO BOLO.

Descargas