Ante a información sobre a situación actual do Covid19 no noso Concello, NIVEL ALTO, no que a día de hoxe temos 12 casos, e non podendo garantir as condicións mínimas de distancia e de seguridade necesarias en relación ao aforo en espazos públicos, esta Alcaldía

ACORDA:

Declarar que a celebración da Feira e mercado no Concello de Viana do Bolo para o vindeiro días 13 de Setembro, queda suspendida ate novo aviso, en tanto non se poden garantir as condicións de seguridade, distanciamento entre postos, aforo, etc. recomendadas polas autoridades sanitarias competentes.

Descargas