A Xunta de Galiza, resolveu conceder o OBRADOIRO DE EMPREGO DUAL PORTAS DE GALICIA, para un período de NOVE meses, durante os anos 2021/2022, do que é Promotor o Concello de Viana do Bolo, en agrupación dos Concellos do Riós, A Gudiña e Vilariño de Conso.

E visto que os módulos que se aprobaron foron:

- Actividades Auxiliares en conservación e mellora de Montes

- Operacións auxiliares de albanelería de fábricas e cubertas

Todas as persoas que estean interesadas en adquirir novos coñecementos e participar no mesmo como alumno/a, deben inscribirse na oficina de emprego de Viana do Bolo, solicitando as actividades formativas que aquí se recollen, así como solicitar informe de vida laboral ó INSS para participar no proceso selectivo se é o caso.

 

Descargas