Acta do Tribunal de selección para a contratación de persoal técnico como persoal laboral temporal para a contratación de persoal técnico para a realización de accións de orientación laboral durante 12 meses, ao abeiro da Subvención para a contratación de persoal técnico para a realización de accións de orientación laboral, presentado por este Concello ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2020 da Consellería de Emprego e Igualdade. 

Descargas