ANUNCIO APERTURA PLICAS PRESENTADAS DO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN DO EXP. 397/2018 RELATIVO Ó "SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR NO MARCO DO SISTEMA PARA A AUTONOMÍA PERSOAL E A ATENCIÓN BÁSICA NO CONCELLO DE VIANA DO BOLO"

Descargas