A través do Concello levarase a cabo a recollida dos plásticos de uso gandeiro, co obxectivo de preservar o noso entorno. 

Os plásticos depositaranse nun lugar axeitado e limpos, na medida do posible, de materia orgánica e libre de cordelas para a súa posterior recollida por parte dos servizos munipais. 

A RECOLLIDA REALIZARASE ENTRE OS DÍAS 2 E 6 DE MAIO DE 2022. 

Descargas