O  Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia organiza, en colaboración co Concello de Viana do Bolo, un Curso de "Prevención de Riscos Laborais en tarefas de axuda a domicilia e atención á dependencia".

Inscríbete ata o xoves 2 de xuño.