De conformidade coa Ordenanza reguladora, recórdaselles a tódolos veciños e veciñas e visitantes, a prohibición de aparcar nesta Praza Maior e Rúas adxacentes, debendo respectar as sinais postas ao efecto, segundo os seguintes períodos e horarios: 

Período Estival: que abrangue do 1 de Xullo ao 31
de Agosto de cada anualidade, ambos os días incluídos.

  • Dende as 20:30 horas ás 00 horas, así como das 00 horas ás 08 horas, de todos os días da semana.

Período Xeral, que abrangue o resto do ano

  • Dende as 14 horas até as 00 horas do sábado; así como os domingos e días festivos, todo o día.

Aparte dunha obriga, tamén e unha cuestión de civismo o respectar o dereito todos e todas o poder disfrutar destes espacios libres de vehículos. 

 

Viana do Bolo, 12 xullo de 2022
O Alcalde. Andrés Montesinos Rodríguez

Descargas