BASES DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, PARA A CONTRATACIÓN DE 2 BRIGADAS DE PREVENCIÓN, VIXILANCIA E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS 2022.

Prazo de presentación de solicitudes: Do mércores 3 de agosto ao martes 9 de agosto (ambos incluídos) 

A continuación podes descargar as Bases de selección, as datas do proceso e os Anexos a presentar. 

Descargas