O CONCELLO DE VIANA DO BOLO VÉN DE RECIBIR UNHA AXUDA PARA A INSTALACIÓN DE EQUIPO TÉRMICO BIOMASA (IN421G-21A256) NA CASA DA CULTURA, AO ABEIRO DAS SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS DE ENERXÍAS RENOVABLES TÉRMICAS, COFINANCIADAS POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020, DO INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA DA XUNTA DE GALICIA.
 
OS INDICADORES DE PRODUCTIVIDADE ASOCIADOS A ESTA OPERACIÓN SON O CO30 E O CO34, QUE TEÑEN POR OBXECTO A CAPACIDADE ADICIONAL PARA REDUCIR ENERXÍA RENOVABLE E A REDUCIÓN ANUAL ESTIMADA DE GASES EFECTO INVERNADOIRO SENDO AS UNIDADES DE MEDIDA CORRESPONDENTE AOS MESMOS A POTENCIA EN MW E AS TONELADAS EQUIVALENTES DE CO2/ANO EVITADAS RESPECTIVAMENTE:
CO30: CAPACIDAD ADICIONAL PARA PRODUCIR ENERXÍA RENOVABLE: 0,04 MW
CO34: REDUCIÓN ANUAL ESTIMADA DE GASES EFECTO INVERNADOIRO: 7,86 ton eq CO2/ANO
 
O INDICADOR DE RESULTADO ASOCIADO A ESTA OPERACIÓN É: R04x1 CAPACIDADE DE PRODUCIÓN E DISTRIBUCIÓN DE ENERXÍAS RENOVABLES PARA USOS TÉRMICOS
VALOR DE REFERENCIA: 544 Ktep