Andrés Montesinos Rodríguez, en calidade de Alcalde do Concello de Viana do Bolo

INFORMA

Que segundo resolución da Presidencia do INORDE pola que se comunica os interesados e se publica na web do INORDE a resolución do concurso público para a concesión de subvencións a concellos para a realización de accións de promoción de produtos ourensáns correspondentes ao exercicio 2022, na que se recolle a concesión a este Concello de Viana do Bolo pola celebración do Entroido 2022, por un importe de 3.265,23€.

En cumprimento da base décimo terceira da orde de convocatoria faise publicidade de dita concesión a través da páxina web deste Concello

 

Descargas