Tras o inicio do servizo de telefonía móbil de nova xeración (4G e 5G), poderían producirse efectos negativos na recepción da televisión dixital terrestre (TDT) no noso concello.

Para solucionar estas afectacións e garantir que a posta en servizo das estacións base de telefonía móbil non afecte á TDT, a entidade LLEGA700 realiza as actuacións técnicas necesarias nas instalacións de recepción de usuarios de TDT. Estas actuacións son gratuítas para os cidadáns afectados.

Segundo a Orde Ministerial que regula este proceso, o prazo para solicitar actuacións en caso de afectación por parte dos usuarios de TDT é de seis meses desde a data de posta en servizo das estacións de telefonía móbil.

Mediante esta comunicación informamos de que está a piques de rematar o prazo autorizado de 6 meses, desde a posta en marcha de todas as estacións que afectan ao seu concello, para resolver incidencias na recepción da TDT sen custo para os cidadáns.

Sen prexuízo do anterior, infórmase de que o 30-11-2022 rematará definitivamente o prazo para solicitar accións gratuítas por parte dos usuarios da TDT, debido aos posibles efectos ocasionados polos nodos 4G e 5G.

No futuro poderían poñerse en marcha novas estacións base de telefonía móbil no noso concello, se os operadores o considerasen necesario mellorar este servizo, en cuxo caso se atenderían gratuitamente as incidencias que se producisen. . , abríndose un novo prazo de seis meses desde a data de ignición.

Se tes dúbidas ou necesitas información máis detallada sobre as estacións do teu concello, podes chamar ao número gratuíto da Oficina Técnica do Concello LLEGA700, 900 831 902, onde se te facilitará toda a información sobre os posibles efectos ocasionados. por estacións base de telefonía móbil no seu concello ou concellos limítrofes.

Lembrámosvos que para acudir ao centro de atención ao usuario e poder resolver as incidencias, haberá que chamar ao teléfono gratuíto 900 833 999.