AVISO


RECÓRDASELLES A TÓDALAS PERSOAS INTERESADAS EN RENOVA-LO SEU DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDADE (D.N.I), QUE A POLICÍA DE OURENSE DESPRAZARASE A ESTE CONCELLO NAS VINDEIRAS DATAS:


DÍA 6 DE FEBREIRO DE 2023 PARA FACELOS 


DÍA 13 DE FEBREIRO DE 2023 PARA RECOLLER


DEBERÁN TRAE-LO SEU D.N.I. E 1 FOTOGRAFÍA.


SE CAMBIAN DATOS PERSOAIS, HAY QUE TRAE-LA COPIA LITERAL DA PARTIDA DE NACEMENTO, E SI SON DATOS DO DOMICILIO, VOLANTE DE EMPADROAMENTO.


PAGO DE TAXAS: 12 EUROS (levar solto o diñeiro xusto da taxa)


REQUISITOS PARA A OBTENCIÓN DO D.N.I. POR 1ª VEZ:


- Partida literal de nacemento para a expedición do D.N.I. por 1ª vez (válido por 6 meses) solicita-la no Xulgado.
- Certificado de empadroamento (válido por 2 meses)
- Certificado de Residencia consular para a expedición do D.N.I. para as persoas que residan no extranxeiro (válido por 3 meses)
- 2 fotografías


Os menores de edad deben vir acompañados polo Pai, Nai ou Tutor Legal, co seu D.N.I. vixente.


LUGAR: CASA DE CULTURA (Rúa Ferradal, 16)


HORARIO: ENTRE AS 9:30 E AS 12:30 HORAS


PODEN ANOTARSE ATA UN MÁXIMO DE 65 PERSOAS


CHAMAR Ó TELÉFONO DO CONCELLO: 988 340 120

 

Descargas