A AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL CONCEDEULLE A ESTE CONCELLO UNHA AXUDA PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS 2023-2024 NO CONCELLO DE VIANA DO BOLO-CAMIÑO DE FORNELOS DE FILLOÁS, EQUIVALENTE AO 100% DO ORZAMENTO PRESENTADO, AO ABEIRO DA RESOLUCIÓN DO 28 DE FEBREIRO DE 2023 PARA A CONCESIÓN DAS AXUDAS CORRESPONDENTES AO PLAN DE MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS 2023-2024, COFINANCIADO CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER) NO MARCO DO PLAN ESTRATÉXICO DA PAC 2023-2027 EN GALICIA.