BASES SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO- OPOSICIÓN LIBRE DE BRIGADAS DE PREVENCIÓN, VIXILANCIA E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS 2019

Hoxe, venres 5 de xullo, publicaronse no BOP as "Bases de Selección de persoal laboral temporal mediante o sistema de concurso- oposición libre de brigadas de prevención, vixilancia e defensa contra os incendios forestais 2019" 

Prazo de presentación de solicitudes: do luns 8 ao venres 12 de xullo (ámbolos dous días incluídos) 

Descargas