ANUNCIO OBRAS: AMPLIACIÓN DA CASA DA CULTURA DE VIANA DO BOLO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL

Ponse en coñecemento de tódolos interesados que está aberto o prazo de presentación de ofertas para tomar parte no procedemento de contratación da obra "Ampliación da Casa da Cultura de Viana do Bolo para a Biblioteca Municipal". 

A documentación e demais información está a disposición no perfil do contratante.

O prazo remata o 1 de agosto de 2019 ás 14:30 horas