Pola presente dase publicidade ás Bases da Convocatoria de varias prazas de persoal laboral temporal no Concello de Viana do Bolo, ao abeiro do Programa Provincial de Cooperación cos Concellos e a Entidade local menor de Berán en materia de Empregabilidade 2020, para a selección de:

  • 1 Técnico/a de Información Turística por 3 meses.
  • 1 Auxiliar Administrativo/a por 5 meses.
  • 1 Oficial de 1ª de Albanelería por 5 meses.
  • 2 Peóns por 5 meses.

 
O prazo de presentación de solicitudes é de 5 días hábiles, a contar a partires do vindeiro luns, 8 de xuño.

Descargas