Proceso de selección de persoal para o Obradoiro de Emprego Dual "Portas de Galicia", subvencionado pola Consellería de Emprego e Igualdade 

A continuación podes consultar as Bases para a selección de:

- Alumnado- Traballlador 

- Persoal directivo, docente e de apoio

Tamén se adxuntan os Anexos a cubrir e presentar. 

 

Descargas