Novas

A Xunta de Galicia vén de aprobar unha exención no Canon da Auga a determinadas actividades afectadas pola COVID-19. A exención será aplicable nos períodos de facturación comprendidos entre o 5 de novembro e ata a data en que se levante a declaración de situación de emerxencia sanitaria de interese galego, sempre que os consumos realizados sexan iguais ou inferiores ao 25% do consumo realizado no período de facturación inmediatamente anterior ó 5 de novembro de 2020. Poderán beneficiarse:
a) Establecementos de restauración: restaurantes, salóns de banquetes, cafeterías e bares.
b) Os seguintes establecementos de lecer e entretemento: salas de festas, discotecas, pubs, cafés espectáculo e furanchos.
c) Hoteis e aloxamentos turísticos.
d) Albergues turísticos.

Ver máis

O Concello de Viana do Bolo vén de culminar o proceso de redación e elaboración dun Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable, a fin de dar cumprimento ós compromisos adquiridos como Concello firmante do Pacto dos Alcaldes polo Clima e a Enerxía Sustentable (PACES).  O Plan recolle un Inventario de Emisións de CO2, un Plan de Acción de Mitigación con 18 medidas para afrontar os efectos e riscos do cambio climático, e un Plan de Acción de Adaptación con 12 medidas que aspiran acadar unha redución das emisións do 40,94%.
O PACES será sometido á aprobación do Pleno da Corporación o vindeiro xoves, día 26 de novembro.
 
A redación deste Plan é posible grazas ó apoio financieiro da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia no marco do programa Xacobeo 2021, ao abeiro do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional FEDER , a fin de dar cumprimento ó obxetivo "Frear o cambio climático".

Ver máis

A Xunta de Galicia convoca axudas para o rescate das persoas traballadoras autónomas. Prazo até o 18 de setembro. Presentación só por medios electrónicos. Poden resultar beneficiarios todos os traballadores autónomos con domicilio fiscal en galicia que teñan recoñecida o cesamento ordinario ou extraordinario de actividade.
Prema en ver máis para acceder a mais información e descargar a Orde reguladora das axudas. Os interesados poden obter información e asesoramento nas oficinas municipais.

Ver máis

Un ano máis, o Concello de Viana do Bolo conmemora o Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra a Muller, renovando o seu compromiso e esforzo á hora de apoiar e promover medidas que promovan, por un lado, a igualdade real entre homes e mulleres e, polo outro, a eliminación da violencia machista en todas as súas formas e manifestacións.
A campaña, que este ano se trasladará dun xeito moi importante ás Redes Sociais, ten como lema "25N: ANTE A VIOLENCIA NON TAPES A BOCA" e xira en torno a unha idea fundamental: a importancia da implicación de toda a veciñanza na loita contra esta lacra.
Hoxe comezamos co reparto de máscaras en institucións e organismos oficiais (Centros de ensino, Garda Civil, Oficina de Emprego, Xulgado, etc.). 
Se ti tamén queres facerte coa túa máscara acude ás Oficinas do CIM!
 
 

Ver máis

O Concello de Viana do Bolo atópase en proceso de redacción dun Plan de Acción polo Clima e a Enerxía Sustentable, a fin de dar cumprimento ós compromisos adquiridos como Concello firmante do Pacto dos Alcaldes polo Clima e a Enerxía Sustentable (PACES).  Este Plan de Acción ten por obxectivos establecer unha estratexia xeral para a reducción de emisións de CO2 e do consumo de enerxía, o fomento do emprego de enerxías sustentábeis e de medios alternativos de moblidade e a formación e concienciación á veciñanza nestes aspectos.
 
A redación deste Plan é posible grazas ó apoio financieiro da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia no marco do programa Xacobeo 2021, ao abeiro do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional FEDER , a fin de dar cumprimento ó obxetivo "Frear o cambio climático".
 

Ver máis